БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за всички онлайн поръчки за България!

Сервизни услуги и Наем

Mammut – сервизни услуги

Обновяване на софтуер на Barryvox
Обновяване на софтуер + сервизна проверка (Препоръчително на 36 месеца)
Презареждане на бутилка за лавинна раница
Проверка на раница (Препоръчително на 12 месеца)

Цена

Безплатно
40 лв.
50 лв.
100 лв.

Секция ABS

Зареждане на бутилка
Проверка на раница ( проверката се извършва от ABS )

Цена

50 лв.
199 лв.

Поставяне на ски вакса Phantom 2.0

Цена на вакса
Поставяне на вакса

Цена ( ски / сноуборд )

219 лв.
40 лв.

Наем

Ски туринг комплект /ски,автомати,колани,щеки,обувки/
Комплект пистови ски Original+ /ски, автомати, щеки/
Комплект ски бягане /ски, автомати, щеки, обувки/
Лавинен комплект /сонда, лопата, лавинен уред/
Комплект ски + лавинен комплект
Лавинен уред
Лопата
Сонда

Ден

Уикенд

Седмица

Депозит

50 лв.
75 лв.
300 лв.
300 лв.
30 лв.
50 лв.
200 лв.
300 лв.
25 лв.
40 лв.
150 лв.
150 лв.
25 лв.
45 лв.
200 лв.
100 лв.
65 лв.
100 лв.
400 лв.
400 лв.
10 лв.
15 лв.
45 лв.
 
10 лв.
15 лв.
45 лв.
-
10 лв.
15 лв.
45 лв.
-

Демо / Тест Екипировка ( за 24 ч. )

Демо уреди на Syride
Комплект пистови ски Original+ /ски, автомати /

Цена

Безплатно срещу депозит от 50 лв.
Безплатно срещу депозит от 300 лв.
*Уикенд - петък вечер/понеделник сутрин
*Седмица - петък вечер/понеделник сутрин (10 дена)
 
ПРОЦЕДУРА И УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ И ТЕСТ НА ЕКИПИРОВКА:
 
Заявление за запазване и наем на екипировка се изпраща по електронна поща на следния адрес: support@basecamp-shop.com . Заявлението задължително съдържа: описание на исканата екипировка; необходима информация – размер, височина, тегло, номер обувка; период за наемане и друга информация свързана с наемането на екипировка.
 

Общи условия:
•    Екипировката се предоставяне за определен, фиксиран период от време.
•    Екипировката се предава за временно ползване, в изрядно състояние.
•    За предоставената екипировка, Наемателят заплаща ДЕПОЗИТ в размер на 30% от стойността на екипировката.
•    Наемът на екипировката за съответния период се определя от ценоразписа.
•    При заплащане на наемната цена и депозита, Наемателят получава фискален касов бон.
•    При получаване на екипировката, Наемателят подписва Договор за наем и тест на екипировка.

Обезщетения и неустойки:

•    Наемателят се задължава да върне наетата екипировка във вида, в който е били приета.
•    Екипировката следва да бъде в изряден вид за ползване, почистена, без повреди, без нарушения на целостта и в пълния й вид.
•    За нанесени щети на екипировката, ПОЛЗВАТЕЛЯ се задължава да заплати следните суми:
-    За почистване на комплекта /кал, луга и прах и др./ и ново смазване на автоматите - 20 лв.
-    За ремонти по базата, автоматите или топ шийта - по оценка на сервиза. Стартова цена 50 лв.
•    При загуба, унищожаване или невръщане на екипировката, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да задържи предоставения депозит и да търси обезщетение по съдебен ред за цялостната сума на екипировката.    
•    При забава за връщане на екипировката в договорения срок, Наемодателят таксува Наемателя по съответните тарифи за всеки ден на забавата.