ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, преди да използвате сайтa, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницaта Basecamp-shop.com, наричана за краткост "basecamp-shop.com". С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта basecamp-shop.com cе счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

basecamp-shop.com е собственост на ЕксКоСпортс България ООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, Лозенец, ул. Орел 11, ет. 3; с Идентификационен номер по Булстат: 201059861; ДДС Номер: BG201059861.

Телефон за контакт: +359894505117, имейл адрес: support@basecamp-shop.com


I. Условия за регистрация

За да пазарувате от basecamp-shop.com, се нуждаете от регистрация. Регистрирайки се в basecamp-shop.com с Вашия имейл адрес, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и също така получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки. След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция "Моят профил".
basecamp-shop.com Ви дава възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат вички фирмени данни необходими за издаването на фактура.

II. Общи разпоредби

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват договор между Вас, наричани за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ” и basecamp-shop.com, с който получавате правото да използвате услугите на Basecamp-shop.com при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си в basecamp-shop.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте basecamp-shop.com. basecamp-shop.com си запазва правaта по всяко време да изменя по своя преценка настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на Basecamp-shop.com. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на Basecamp-shop.com. Вие получавате правото да използвате услугите на Basecamp-shop.com единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права

Съдържанието в Basecamp-shop.com – информация, данни, ресурси, услуги, текст, графики - e собственост на ЕКСКОСПОРТС БЪЛГАРИЯ ООД и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на ЕКСКОСПОРТС БЪЛГАРИЯ ООД и/или на неговите партньори и доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините на страницата Basecamp-shop.com са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на ЕксКоСпортс България ООД е забранено.

IV. Защита на личните данни

ЕКСКОСПОРТС БЪЛГАРИЯ ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. ЕКСКОСПОРТС БЪЛГАРИЯ ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите в процеса на регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С ползването на интернет страницaта Basecamp-shop.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на "бисквитки" от Basecamp-shop.com, които помагат за предоставянето на по-качествена услуга. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ЕКСКОСПОРТС БЪЛГАРИЯ ООД на support@basecamp-shop.com.

V. Ограничаване на отговорността

ЕКСКОСПОРТС БЪЛГАРИЯ ООД прави всичко възможно за да поддържа на интернет страницaта Basecamp-shop.com вярна, точна и актуална информация. Това не изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ЕКСКОСПОРТС БЪЛГАРИЯ ООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Basecamp-shop.com. ЕКСКОСПОРТС БЪЛГАРИЯ ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност),съдържаща се в сайтовете, към които настоящият сайт съдържа препратки. ЕКСКОСПОРТС БЪЛГАРИЯ ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока, включително и продуктовите изображения.

VI. Регистрация

За да може да поръча стоки от Basecamp-shop.com, Потребителят трябва:
Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на интернет страницaта Basecamp-shop.com. При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна;
ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, Basecamp-shop.com има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

VII. Поръчка

Поръчки се обработват от екипа на Basecamp-shop.com в дните понеделник до петък включително: от 10:00 ч. до 15:00 ч. Всички поръчки, подадени извън този период се обработват на следващия работен ден.
Поръчки потвърдени до 15:00 ч. се изпращат в рамките на работния ден. Потвърдените след 15:00 ч. поръчки се изпращат на следващия работен ден. 

Можете да поръчате избраните стоки, като ги добавите в количката и натиснете бутона "Поръчай". На страницата за поръчката попълнете Вашите данни:
 

 • Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес;
 • Фирмени данни за фактура (в случай на поръчка от юридическо лице);
 • Изберете начин на плащане;

След като попълните Вашите данни и изберете начин на плащане, изпратете поръчката и ние ще се свържем с Вас за потвърждение.

VIII. Плащане

Basecamp-shop.com предлага няколко начина за плащане на стоките:

 • Наложен платеж (при получаване на стоката от куриера);
 • Банков превод по банковата сметка на ЕКСКОСПОРТС БЪЛГАРИЯ ООД;
 • Чрез PayPal;
 • С банкова карта;
 • Плащане с банков превод

Ако сте избрали начин на плащане по банков път, преведете сумата на Вашата поръчка по сметка на ЕксКоСпортс България ООД. Като основание за превода посочете номера на вашата поръчка.

Информация за плащането:
Получател: ЕксКоСпортс България ООД
Банка: Уникредит Булбанк
Сметка:  BG23UNCR70001522249174

Плащане с банкова карта

Видове карти с които можете да платите: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
След като натиснете бутона "Поръчай" се отваря платежна страница на Paysera платежна система, където въвеждате данните на вашата карта (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя);
Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация;
При успешна трансакция, на екрана се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате;
Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
Моля проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашият издател за трансакции в Интернет.
Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

Валута
Трансакционната валута при плащане с карта е Евро (EUR).  

ВНИМАНИЕ: При плащане с карта е възможно да възникнат допълнителни такси от банката издател на картата

Връщане на суми
При необходимост от връщане на платени с карта суми за закупени от нас услуги или продукти, това ще бъде направено от нас чрез кредитна трансакция по картата, с която е извършено плащането.
Сигурност
За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка;
Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);
В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

IX. Доставка

Поръчки потвърдени до 15:00 ч. се изпращат в рамките на работния ден. Потвърдените след 15:00 ч. поръчки се изпращат на следващия работен ден. За поръчки над 50 лв доставката е безплатна.

X. Връщане на стока

Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителя клиентът има право да върне закупената стока в рамките на 14 дни / календарни/ от датата на получаването й при спазени следните условия:
Фабричният вид на стоката не е нарушен, стоката не използвана, всички фабрични етикети не са повредени или премахнати;
Представен е официален данъчен документ за покупка - касова бележка, квитанция за наложен платеж или фактура;
Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, включително транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката. Клиентът има право да получи само стойността на върнатата стока, такава каквато е отразена в документа за покупка.

За да върнете закупена от Basecamp-shop.com стока:

 • Изтеглете от ТУК формуляра за връщане на стока;
 • Попълнете всички данни и изпратете файла на support@basecamp-shop.com;
 • В срок до 3 работни дни служител на Basecamp-shop.com ще се свърже с Вас за уточняване на детайлите;

 

XI. Общи условия за програма "Лоялни Клиенти" 

Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат отношенията между „ЕКСКОСПОРТС България“ ООД , вписано в Търговския регистър с ЕИК: 201059861, с адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ 90 (наричано по-долу „Basecamp“) и КЛИЕНТИТЕ във връзка с програмата за лоялни клиенти на магазини Basecamp, наричана Програмата, създаване на клиентски профил и упражняването на правата по него.

С регистрацията в Програмата Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.

Условия за програма "Лоялни Клиенти"

1. Създаване и употреба на Клиентски Профил

1.1. Клиентски профил се създава в оперативната система на магазини Basecamp, с предоставени от КЛИЕНТА: две имена, актуален имейл адрес и телефонен номер. При създаването на профил, КЛИЕНТЪТ трябва да стане член мейл листата на Basecamp –посредством избиране на отметката „Запиши се за ел. Бюлетин“ при регистрация на профил в онлайн магазина или попълване на бланка във физическите магазини Basecamp.

1.2. Създателят на профил в програмата „Лоялни клиенти“, е ЕКСКОСПОРТС България. КЛИЕНТЪТ възлага на ЕКСКОСПОРТ България да създаде профил при условията на настоящите Общи условия.

КЛИЕНТ може да бъде както всяко дееспособно физическо, така и всяко юридическо лице, което пазарува на дребно. BASECAMP може да отхвърли молбата за създаване на профил без да посочва основания за това. Създаден профил в програмата „Лоялни клиенти“ може да бъде изтрит при постъпила писмена молба от съответния КЛИЕНТ на имейл адрес: info@basecamp-shop.com или с подаването й във всеки от физическите магазини  Basecamp. BASECAMP си запазва правото да премахне и изтрие профил на КЛИЕНТ без да посочва основания за това. Програмата „Лоялни клиенти“ не важи за търговци на едро.

1.3. За да се възползва от преференциите по програма „Лоялни клиенти“, КЛИЕНТЪТ трябва да пазарува от своя профил в онлайн и физическите магазини Basecamp.

1.4. Преференции и условия по програма „Лоялни клиенти“:

 • Клиентът получава 3% от всички направени от неговия клиентски профил покупки за една календарна година. Процентът се превръща в сума, която КЛИЕНТЪТ получава под формата на ваучер. Ваучерът се издава през Януари за всяка предходна година. Минималната стойност на ваучера е 30.00 лв – за да бъде издаден, КЛИЕНТЪТ трябва да е натрупал минимална сума от 1000.00 лв. покупки за съответната предходна година. Ваучерът важи за намалени и ненамалени стоки.*
 • 5% отстъпка за нови и ненамалени стоки
 • Достъп до промоции само за членове.**
 • Информиране при сервизни кампании свързани с безопасност на екипировката – КЛИЕНТА ще бъде уведомяван в случай на нужда от сервизиране, профилактика или проверка на екипировка 

1.5. Клиентският профил е личен и преотстъпването му е забранено. Всеки КЛИЕНТ има право само на един профил.

1.6. Създаването на клиентски профил става саморъчно в системата на Basecamp, когато същият се създава в онлайн магазин Basecamp. При създаване на клиентски профил във физическите магазини Basecamp, създаването става след попълване на хартиена бланка.

1.7. Създаването на клиентски профил е безплатно.

1.8. При създаване на клиенти профил КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да предоставят доброволно личните си данни, изисквани във формата за регистрация (онлайн и в хартиената бланка).

1.9. При пазаруване в онлайн магазин Basecamp (basecamp-shop.com) КЛИЕНТЪТ трябва да използва клиентския си профил за осъществяване на покупките си. При пазаруване във физическите магазини Basecamp,КЛИЕНТЪТ трябва да посочва своя профил преди заплащане на покупката си и да изисква тя да бъде направена през личния му профил.

1.10. Basecamp си запазва правото да откаже създаването на клиентски профил на КЛИЕНТ, без да уведомява КЛИЕНТА за причините за това.

2. Получаване и употреба на ваучер по програма "Лоялни Клиенти" 

2.1. Ваучерът по Програма „Лоялни клиенти“, описан в т.1.4 от Преференции и условия по програма „Лоялни клиенти“ се издава през месец Януари на годината, следваща годината, през която се генерира сумата за участие в Програмата и съответно сумата, посочена във Ваучера.

2.2. КЛИЕНТЪТ получава своя Ваучер на своя имейл адрес до 31 Януари на съответната година, следваща годината, през която се генерира сумата за участие в Програмата и съответно сумата, посочена във Ваучера.

2.3. КЛИЕНТЪТ може да използва своя Ваучер както в онлайн, така и във физическите магазини Basecamp. При употреба онлайн, КЛИЕНТЪТ трябва да влезе в своя личен профил и  при завършване на своята покупка, да въведе промо кода, изписан на Ваучера, в полето за целта. При употреба във физическите магазини, при заплащане на избраните артикули на касата, КЛИЕНТЪТ следва да посочи имейл адреса си, с който е регистриран в оперативната система на Basecamp.

2.4. Ваучерът може да бъде използван еднократно.

2.5. Ваучерът важи до 31 Декември на съответната година, в която е издаден.

2. Употреба на 5% остъпка за нови ненамелени стоки

3.1. Намалението от 5%, описано в т.1.4. от Преференции и условия по програма „Лоялни клиенти“, важи както за физическите, така и за онлайн магазин Basecamp.

3.2. В онлайн магазин Basecamp, КЛИЕНТЪТ се възползва от намалението от 5% за нови и ненамалени стоки, чрез употребата на промо код, който получава на имейла си през месец Януари на съответната година, следваща годината, през която се генерира сумата за участие в Програмата.

3.3. КЛИЕНТЪТ получава промо код за 5% намаление за нови и ненамалени стоки, след създаване на клиентски профил в оперативната система на Basecamp и присъединяване към мейл листата на Basecamp, по описаните в т.1, 1.1 начини.

3.4. Промо кодът за 5% намаление за нови и ненамалени стоки важи до 31 Декември на съответната година, в която е издаден.

3.5. Във физическите магазини Basecamp, КЛИЕНТЪТ се възползва от намалението от 5% за нови ненамалени стоки, като посочи имейл адреса си, с който е регистриран в оперативната система на Basecamp при заплащане на избраните артикули на касата.

4. Общи разпоредби 

4.1. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези публикувани на сайта на онлайн магазин Basecamp: www.basecamp-shop.com

4.2. КЛИЕНТЪТ се задължава незабавно, в писмена форма да уведоми Basecamp при всяка промяна на своя имейл адрес или телефонен номер, на наименованието или на данни на неговата фирма. 

4.3. Basecamp си запазва правото за промяна на общите условия и процедурaта по предоставяне на преференциите. Basecamp си запазва правото по всяко време да предприема обновления и подобрения на предимствата, които клиентския профил предоставя, временно да преустановява действието на офертите, отстъпките, промоциите и другите привилегии, предоставени специално за КЛИЕНТИТЕ с клиентски профили, поради непреодолима сила, случайно събитие, както и поради техническа повреда. Basecamp има също така неотменимото право да прекрати действието на клиентските профили по програма „Лоялни клиенти“, като обяви това по подходящ за КЛИЕНТИТЕ начин.

5. Лични Данни

Участниците в Програма „Лоялни клиенти“ декларират, че са запознати и съгласни с Политиката за поверителност на „ЕКСКОСПОРТС България, в качеството му на администратор на лични данни, публично достъпна на интернет адрес: https://basecamp-shop.com/page/zashtita-na-lichnite-danni

Настоящите Общи условия влизат в сила от 19.01.2023 г.

 

*Натрупаната сума важи единствено за профила, на който е натрупана и не може да бъде прехвърляна на друг клиентски профил.

**Преференциите на клиентските профили, свързани с промоции, не важат за продукти, които са в промоция. Намалението по профилите не може да се комбинира с други отстъпки, освен в изрично посочените от Basecamp случаи.